Sociale doelen

Welke projecten steunen we?

Ieder werkingsjaar selecteren we lokale en internationale projecten volgens welbepaalde criteria.  Nadien zien we toe op de correcte besteding van onze opgehaalde fondsen.  We beogen een zo groot mogelijke betrokkenheid van zowel onze leden, onze sponsors en vrienden alsook van de bezielers achter de goede doelen die we selecteren.  

 

Lokale projecten

Zo steunden we, in het werkingsjaar 2017-2018, onder andere volgende projecten in Beveren:

 • Hof ter Welle: Dienstencentrum (tehuis, dagcentrum en thuisbegeleiding) voor kinderen, jongeren en hun families in problematische opvoedingssituaties.
 • De Brug/B-Asiel: Sociale kruidenier in het Pareinpark in Beveren, een mooi en erg nodig initiatief van B-Asiel. Mensen, zonder of met erg laag inkomen, asielzoekers en iedereen die onder de armoedegrens leeft, kunnen daar basisinkopen doen.
 • De Bron: een home en dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke handicap en eventuele bijkomende problematiek. De Bron ondersteunt deze mensen bij wonen en dagbesteding.
  • ’t Vlot: Centrum voor multidisciplinair onderzoek en behandeling voor kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
  • … en heel wat andere. Daarbij zijn we onder andere in overleg met het gemeentebestuur van Beveren bij de selectie van projecten en                 ondersteuningsmogelijkheden.

 

Internationale projecten

Selectiecriteria daarvoor zijn vooral: continuïteit van het project, opvolgbaarheid en grote maatschappelijke impact.

 • RC Beveren heeft, geholpen door de Rotary Foundation en heel wat Wase Rotary clubs, het voortouw genomen in het uitrusten van een school voor hout- en metaalbewerking in Madagascar.

  Deze school bouwt verder op de reeds bestaande private school voor kinderen tot 12 jaar en zal een volwaardige beroepsopleiding voorzien.  Dit geeft nu de kans aan de leerlingen om verder te studeren en met een gedegen technische opleiding, op hun 18 jaar, het beroepsleven in te stappen.  Dit is een enorme motivatie voor de kinderen én lenigt een grote nood in de lokale gemeenschap aan technisch opgeleide werknemers.  Bovendien kunnen de installaties buiten de schooluren gebruikt worden door de lokale ambachtslui. De school heeft dan ook een dubbel doel. Dit past perfect in de visie van Rotary dat hulp duurzaam dient te zijn en zelfredzaamheid moet stimuleren.

  Ondertussen is het derde schooljaar gestart. De benodigde machines zijn ter plaatse en worden ingeschakeld in de opleiding praktijk. Wij werken in dit dossier samen met VZW Akany – Werkgroep Kinderen voor Kinderen- en met een lokale Rotary club.  Dit project ondersteunen we voor een totaalbedrag van 100.000 Euro. 

 • Licht voor de Wereld strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika.  Ze verzorgen toegankelijke oogzorg en dito onderwijs.  Rotary Beveren steunt deze Belgische ngo gedurende vele jaren.
 • Rotary Beveren heeft een renteloze lening toegekend aan een organisatie die instaat voor het uitrollen van ‘zonnekiosken’ in Togo.  Daarmee kunnen zelfstandige ondernemers elektriciteit en lampen aanbieden aan straatarme gezinnen zonder elektriciteitsvoorziening.
 • Vele andere kleinschalige , maar duurzame, projecten kunnen op onze steun rekenen.  Daarbij richten we ons onder andere op onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening.
 • Nieuwsgierig naar andere sociale acties? U vindt veel meer hierover op www.rotarybeveren.beonder de rubriek Club Info.

 

Enkele foto’s van onze sociale doelen