Liene Maes

Het is weinigen gegeven om op een zo overtuigende, sierlijke, plastische verhevene wijze, een werk op te bouwen dat een zo grote eenheid, bestaande uit zoveel gedirigeerde en geordende onderdelen bezit.

Zo lijkt het mij helemaal niet overdreven te stellen dat Liene Maes in de beeldtaal van vandaag een unieke en benijdenswaardige plaats bekleedt dankzij haar bijzondere plastische gedrevenheid, maar ook haar verbeeldingskracht, haar zin voor ordenen, haar inzicht in ritmiek, koloriet, haar constructieve geest, haar beheersen van pure po√ęzie.

Kunstwerken Liene Maes