Martijn Hervé

Schilderijen hoeven niet noodzakelijk begrepen te worden. Verwondering blijft het best binnensmonds…

De schilder creëert een zekere hermetische sfeer. De figuren geven vaak de indruk Einzelgangers te zijn, poètes maudits, afgesloten van de ‘realiteit’ die hen omgeeft. Ze bevinden zich in hun eigen wereldje, een heel eigen geconstrueerde kosmos en het is dan ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om er een connectie mee te maken. De ‘personages’ laten ons toe hen te contempleren en exposeren hun diepere ‘ik’, maar houden ons desalniettemin op een afstand. Het aanschouwen van zijn werken brengt een haast meditatieve en onvermijdelijk zelfbeschouwende toestand teweeg. (fragment Wouter Verbeke )

De schilderijen van Hervé Martijn zetten aan tot reflectie en mijmering; pure poëzie. De figuren geven vaak de indruk Einzelgangers te zijn. Ze bevinden zich in hun eigen wereldje, een heel eigen geconstrueerde kosmos. De schilder omgeeft zijn personages daarbij met een verraderlijke stilte. Hij experimenteert met een sterke clair-obscurwerking en een zacht ingehouden kleurenpalet.

Met een onderhuidse sensualiteit is Hervé Martijn een overtuigd pleitbezorger van de hedendaagse ‘verhalende’ schilderkunst .

Kunstwerken Martijn Hervé