Lieven Demunter

Lieven Demunter

Lieven Demunter is een soort schepper: zijn handen hervormen de wereld en vormen zijn eigen wereld.

Anders dan het cynisme dat een liefdeloze onthouding is, getuigt het werk van Demunter een liefdevolle omhelzing van alles wat is. Alles kan en wordt alleen maar echter en reëler. Soms komt het beangstigend over, maar het blijft tegelijkertijd uitnodigend. Anders dan het denken dat verdeelt en heerst, dat identificeert en etiketten kleeft, gaat de creativiteit van Lieven voor de complexiteit van het leven, als een groter geheel waarvan de scherpe begrenzingen vervloeien. Het is een aangrijpende aanwezigheid, een ritmiek, een herhaling van mensen en dieren die overgave suggereert en een punt bereikt waarop de extase van het bestaan duidelijk wordt.

Lieven zegt zelf: “Zien, proberen te begrijpen, een voortdurende nieuwsgierigheid, herscheppen en bewerken, dit zijn mijn creaties, die op zich niet belangrijk zijn, die geen einddoel vormen, maar enkel stopplaatsen zijn die mij verder op weg helpen: een zoektocht zonder einde.”

www.lievendemunter.be

Kunstwerken Lieven Demunter