Diane Mees

De onderwerpen komen uit haar persoonlijke belevingswereld. Ze wil hiermee ingaan tegen de grijsheid die ons omringt en ze wil de wereld laten zien dat passie het leven kan kleuren. We zijn zo gewend aan de grijze, gewone beelden van elke dag; de dingen rondom, je ziet ze niet meer omdat ze zo alledaags zijn: en fietsenstalling, een stoppelveld, een karrespoor, lisdodden in een gracht, een boom, mensen die voetbal kijken, een groep wielrenners, kringen in het water, … . Met haar schilderijen wil ze de mensen even stil laten staan bij die alledaagsheid.

Ze houdt van de uitdaging om juist het gewone, het saaie, het grijze en het eenvoudige op doek weer te geven tot een boeiende, sterke, kleurrijke en interessante compositie.

Kunstwerken Diane Mees