Alex Van den Bossche

Alex Van den Bossche

Alex Van den Bossche werd geboren op 1 augustus 1963, is Burgerlijk Ingenieur van vorming en doctor in de Toegepaste Wetenschappen. Sedert een 6-tal jaar werkt hij als autodidact aan “Mathematical Rhythms”, waarin hij de schoonheid die verborgen ligt in wiskundige beschrijvingen en natuurkundige fenomenen zichtbaar maakt.

Mathematical Rhythm No 7 verbeeld een schare kurven die het gedrag van de DC/DC convertor beschrijft van een automatisch implanteerbare defibrillator, die hij een 25-tal jaar geleden ontwierp.

Kunstwerken Alex Van den Bossche